Verzenden

 Alle pakketzendingen binnen Europa worden verzonden met PostNL, brievenbuszendingen met PostNL of BPost.


Voor pakketzendingen (zendingen die niet door de brievenbus kunnen) dient in de meeste gevallen bij aflevering
een handtekening voor ontvangst geplaatst te worden bij de postbesteller.
Voor brievenbuszendingen (pakketjes die wel door de brievenbus kunnen) is dit niet het geval.

Iedere bestelling wordt verzonden zodra de betaling door ons is ontvangen.
Het uiterste tijdstip van verzendklaar maken is dagelijks om 16.00uur.

Bestellingen waarvan de betaling na 16.30uur is binnengekomen worden de eerstvolgende werkdag verzonden.
In uitzonderlijke gevallen kunnen bestellingen met spoed verzonden worden op werkdagen tot 18.00uur.
voorwaarde is dat de betaling is ontvangen en bevestiging hiervan telefonisch is afgesproken..

Verzending van bestellingen naar klanten met "betaling op rekening" vindt plaats zodra de order door ons is bevestigd op dezelfde dag tot 16.00uur

Verzendkosten

Nederland 

                      Tot 40 euro     : 2,95 verzend/behandelingskosten

                      Vanaf 40 euro : Gratis verzending

Belgie en Duitsland

                        3,99 brievenbuspakje t/m 300 gram

                        4,99 postpakket met Track&Trace t/m 30kg naar afhaalpunt.

                        6,99 postpakket met Track&Trace t/m 30kg naar huisadres.

! Voor gehoorbatterijen is er een toeslag van 20% van toepassing op de productprijs voor levering naar België.
  Dit betreft de milieubijdrage die in Belgie van toepassing is. (0,057 per batterij)

Europa zone1 (Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Verenigd Koninkrijk)

                       Enveloppe    : 4,99   brievenbuspakje t/m 300 grm

                       Pakket         : 12,99 postpakket met Track&Trace t/m 30kg

Europa zone2 (Spanje, Italie, Portugal, Finland, Zweden, Hongarije, Slowakije)

                       Enveloppe    : 4,99   brievenbuspakje t/m 300 grm

                       Pakket         : 17,99 postpakket met Track&Trace t/m 30kg

*Verzendkosten omvatten niet enkel de frankeerkosten, maar ook alle andere (afhandelings) kosten om een bestelling logistiek te verwerken.


Pakket traceren

 Pakketten verstuurd met PostNL, zijn voorzien van een barcode. Tijdens het verwerkingsproces van PostNL wordt deze barcode verschillende malen gescand, zodat u kunt zien waar uw pakket zich bevindt.


Zodra uw bestelling door ons is verzonden ontvangt u een e-mail met daarin de verzendgegevens, waaronder de Track/Tracecode van uw pakket.

Op www.tracktrace.nl kunt u zien waar uw pakket zich bevindt en wanneer het afgeleverd wordt.

PostNL streeft ernaar om alle postzendingen binnen NL de volgende werkdag te bezorgen.
Dit is bijna altijd het geval maar niet 100% gegarandeerd.


Aflevertijden*

Nederland : 
PostNL Brievenbuszending   :  1 a 2 dagen (zondag en maandaq geen bezorgdag) 
PostNL Pakketzending         :  1 a 2 dagen (zondag en maandag geen bezorgdag)

Belgie : 
Brievenbuszending             :   4 tot 6 werkdagen (zondag geen bezorgdag) 
Pakketzending                   :   1 tot 2 werkdagen  (zondag geen bezorgdag)

Duitsland : 
Brievenbuszending             :   2 tot 3 werkdagen (zondag geen bezorgdag) 
Pakketzending                   :   1 tot 2 werkdagen  (zondag geen bezorgdag)

Europa zone1 : 
Brievenbuszending             :   4 tot 6 werkdagen (zondag geen bezorgdag) 
Pakketzending                   :   3 tot 5 werkdagen  (zondag geen bezorgdag)

Europa zone2 : 
Brievenbuszending             :   4 tot 8 werkdagen (zondag geen bezorgdag) 
Pakketzending                   :   3 tot 6 werkdagen  (zondag geen bezorgdag)

* Aflevertijden zijn volgens opgave van de vervoerder en onder voorbehoud. 
  Batterijservice.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van de opgegeven aflevertijden.

Retourneren :

In het geval dat de consument zijn bestelling wil retourneren, dient hij allereerst telefonisch of per e-mail hiervan melding te maken bij de onze klantenservice.

De consument dient binnen 1 week na onze schriftelijke goedkeuring de bestelling geretourneerd te hebben o.v.v. van het ordernummer
Zodra wij het defecte product ontvangen hebben zullen wij binnen 3 werkdagen het product testen en beoordelen op de aangegeven klacht(en). Wanneer een product niet defect blijkt te zijn, berekenen we 30,- euro onderzoekskosten en de verzendkosten voor het retourneren.   
Indien het product defect is zullen wij het defecte product vervangen. Wanneer het product niet meer leverbaar is vervangen we het defecte product voor een gelijkwaardig alternatief, of een tegoedbon met de waarde van het product excl. eventuele verzendkosten. Dit geldt tevens wanneer de levertijd van het vervangende product niet acceptabel is.  

Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd, stevig verpakt en voorzien van het juiste RMA nummer te worden gestuurd naar:
Batterijservice Nederland
Burg. Krollaan 21 A
5707 BA  Helmond
 

Retourzendingen die niet binnen 1 week na dagtekening van of zonder het RMA-nummer door ons zijn ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen, of gecrediteerd,

Retour gestuurde producten die binnen het herroepingsrecht vallen dienen zich in de originele verpakking te bevinden alsmede onbeschadigd en ongebruikt te zijn.
 

(1) Voorwaarden compensatie retour-verzendkosten :

De kosten van het retourneren van producten die binnen het herroepingsrecht of de garantieperiode vallen, zijn te allen tijde voor rekening van de afzender.(klant)

Gemaakte retour-verzendkosten worden niet gecompenseerd wanneer : 

Product(en) defect zijn door onjuist gebruik of buiten de garantietermijn vallen.
Producten bij beoordeling niet defect blijken te zijn.
Reeds (eerder) in rekening gebrachte verzendkosten.
Bij retourzendingen na 30 dagen vanaf de uitleverdatum. (uitgezonderd DOA)

Wanneer een product bij ontvangst defect is (DOA) of binnen een maand na de uitleverdatum gebreken vertoont, vergoeden wij onder (1) genoemde voorwaarden de gemaakte retour-verzendkosten. (standaard verzending / maximaal 6,75euro)

Batterijservice.nl is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen of het zoekraken van producten welke zijn ontstaan tijdens het transport van retourzendingen.

 

Wet kopen op afstand

Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De wet bevat onder meer verplichtingen voor de leverancier om de consument bij overeenkomsten op afstand tijdig en voldoende informatie te verstrekken.
De consument heeft bedenktijd en het recht om de overeenkomst binnen de bedenktijd te beëindigen. De wet biedt de consument een betere bescherming tegen het eisen van betaling voor niet bestelde zaken en geeft meer bescherming tegen agressieve verkooptechnieken.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen de overeenkomst binnen die periode ontbinden, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.


De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt (zoals batterypacks/maatwerk)
 • NOCO Genius producten en (Enerpower, GP) laders waarvan de sealverpakking  of verzegeling is verbroken.


De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • bedrijfsgegevens (identiteit)
 • kenmerken van het product (deze staan bij ieder product),
 • prijs (deze wordt bij ieder product vermeld)
 • wijze van betaling
 • wijze van levering
 • bezorgkosten
 • de geldigheidsduur van een aanbod of van de prijs
 • garantie

Deze informatie is door middel van de links terug te vinden op onze website en bij de producten.

Garantie en retourbeleid :

Al onze producten worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie.

De garantie is niet van toepassing indien de mankementen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig of onzorgvuldig gebruik.
Indien het product na controle door onze technische dienst  niet defect blijkt te zijn, worden afhankelijk van de gemaakte kosten de onderzoekskosten in rekening gebracht.

De verzendkosten voor alle producten welke naar ons geretourneerd worden om welke redenen dan ook, komen in 1e instantie voor rekening van de klant.(uitgezonderd DOA)
Eventuele compensatie van de gemaakte retourkosten geschiedt volgens onze voorwaarden zoals aangegeven onder "retourbeleid"

De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor schade of vermissing van producten welke ontstaan zijn tijdens het transport naar Batterijservice.nl

Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden door ons niet geaccepteerd.
Retourzendingen zonder of niet compleet ingevuld RMA-formulier  worden niet door ons in behandeling genomen.

Indien er onder garantie een ander of gerepareerd product opnieuw naar de klant verzonden wordt, komen de verzendkosten van de garantielevering voor rekening van Batterijservice.nl

Afhaalpunt / onbestelbaar:

Voor pakketzendingen die retour zijn gekomen omdat ze niet (tijdig) zijn afgehaald en waarvan vooraf geen schriftelijke melding is gemaakt worden 4,99 incl BTW retourkosten in rekening gebracht.

Aanvullende bepalingen :

Afwijkende garantie is van toepassing  op onderstaande producten : (levensduur is sterk afhankelijk van wijze van gebruik, opladen en opslag.)

Loodaccu's , Noodverlichting accu's, Samengestelde (klantspecifieke) accupack's, Losse oplaadbare (indusriele) cellen,

Accu's voor hand-en tuingereedschap (powertools), stofzuigers en electrische fietsen. (E-bikes)

1. DOA (defect bij aankomst)                       : 100% omruilgarantie / retour-en verzendkosten voor Batterijservice.nl

2. Defect <90dagen na levering                   : 75% omruilgarantie / retourkosten voor klant, verzendkosten voor Batterijservice.nl

3. Defect <180 dagen na levering                : 50% omruilgarantie / retour-en verzendkosten voor consument

4. Defect na plaatsing d.m.v. solderen/las    : Geen garantie. 

- Op (oplaadbare) batterijpacks welke zijn samengesteld door de klant wordt geen garantie gegeven

Li-ION batterijen :

Li-ION batterijen (18650,18500,26650,enz) dienen met grootste zorgvuldigheid en kennis behandeld te worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Garantie op deze cellen is uitsluitend van toepassing bij DOA (dead on arival), z.g.n. "0" volt cellen, of beschadigde cellen direct na ontvangst nog voor het eerste gebruik. Vanaf het eerste gebruik vervalt iedere vorm van garantie en/of aansprakelijkheid. Batterijservice Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is door het gebruik van Li-ION cellen op welke wijze dan ook. Bij ontvangst van beschadigde cellen dient u deze niet te gebruiken en direct met ons contact op te nemen.